Harry Potter a relikvie smrti

Ukážka

Preklad: Pavel Medek
Obálka: Mary GrandPré
Graficky upravil: Václav Rytina
Zodpovední redaktori: Jiřina Novotná a Ondřej Müller
Výtvarná redaktorka: Jana Mikulecká a Jolana Ryšavá
Technická redaktorka: Arnoštka Svobodová

Kniha oproti predošlým častiam pôsobí útlejšie, text pozostáva z 620 strán. Formálna a vizuálna stránka zostala zachovaná ako u predošlej knihy - zmenou je ilustrácia obalu ladená do oranžova. V rámci textu sú listy a nápisy typograficky odlíšené, alebo sú urobené samostatne ako obrázok.

Prekladateľ tohto dielu nemal oveľa viac času ako u slovenskej verzie, nakoľko jeho vydanie bolo ohlásené dva týždne neskôr - 31.1.2008.
Rozsiahly príbeh je spracovaný dobre, aj keď možno nájsť nejaké nedostatky, kde by bolo možné polemizovať o primeranom preklade z angličtiny. Množstvo rozličných netradičných názvov a pomenovaní dalo zabrať. Ako obvykle, došlo k prekladaniu priezvisk. Úvodný verš a citát podľa robil iný prekladateľ a zdá sa mi, že to mohol zvládnuť lepšie. Naproti tomu sa však vyskytnú pasáže, ktoré sú zvládnuté doslova bravúrne - príkladom môže byť nápis na diadéme, alebo oslavná pieseň Zloducha. Samozrejme v texte nechýbajú výrazy a zvraty, ktorými čeština oplýva a v porovnaní so slovenčinou tak možno vychutnať bohatší prejav príbehu.