Rôzne

Na tomto mieste sú sústredené ostatné záležitosti, ktoré sme spracovali aj na základe Vašich podnetov.

Ukážku z pripravovaného najnovšieho filmu si môžete pozrieť v časti trailery

Harry Potter a Polovičný princ: 1. Iný minister - náš preklad 1. kapitoly z angličtiny, spracovaný ako upútavka na oficiálne vydanie

Reportáž - uvedenie šiestej knihy na slovenský trh

Oficiálne odhalenie posledného knižného dielu - reportáž

Harry Potter vo svete - Ukážky obalov kníh anglického a amerického vydania

MIDI melódie - hudba na tému Harry Potter (z filmov)

Dátumy - zaujímavé údaje súvisiace s knižnými postavami alebo s dejom príbehu

Detailné informácie o hlavných postavách - Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Grangerová, Neville Longbottom

Zaujímajú nás vaše názory, ktoré prejavíte aj formou ankiet - ukončené staršie ankety